Jogi nyilatkozat

A webhely szerzői jogainak tulajdonosa a © DAF Trucks N.V. Eindhoven (vagy annak leányvállalatai (ahogy az szerepel) és/vagy annak licenctulajdonosai), Minden jog fenntartva.

A jelenlegi webhelyen közzétett gépkocsitípusok, rajzok, fényképek, képek, szövegek, hanggal ellátott és hang nélküli videofilmek, valamint egyéb dokumentumok az ipari és/vagy szerzői jogokat szabályozó törvények hatálya alá esnek, és mint ilyenek a DAF Trucks N.V tulajdonát képezik. A webhely egyes részei azonban olyan képeket tartalmaznak, amelyekre azok szolgáltatóinak szerzői jogai vonatkoznak. Az ebben a bekezdésben hivatkozott elemek le lehet másolni magánjellegű használatra.

A webhely kialakítása és tartalma a DAF Trucks N.V szellemi tulajdonát képezi, és a hatályos törvények védelme alatt áll. A webhely tartalmát részben vagy egészében tilos újra feldolgozni és/vagy megjeleníteni a DAF Trucks N.V előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

A webhelyen szereplő információkat, beleértve korlátozás nélkül a szöveget, képeket és hangot magánjellegű felhasználás kivételével, illetve ha azt másképpen nem jelzik, tilos lemásolni, áthelyezni, szétosztani és tárolni a DAF Trucks N.V előzetes, írásbeli engedélye nélkül. A webhely tartalmának módosítása kifejezetten tilos.

Védjegyek

Ha az másképpen nem szerepel, a webhelyen szereplő szlogenek, jelölések, vállalati emblémák, pl. az alábbi szimbólumok a DAF Trucks N.V. és/vagy a PACCAR Inc (illetve azok leányvállalatainak) védjegyei. A jogosult fél előzetes írásbeli engedély nélküli másolás, felhasználás és/vagy módosítás a szerzői jogok megsértésének minősül.

DAF Trucks NV logó PACCAR Inc. logó

Nincs garancia, sem képviselet

A webhely lévő információkat „adott állapotban” biztosítják. A DAF Trucks N.V. semmi esetre sem felelős a webhely, illetve bármilyen hivatkozott webhely használatából eredő közvetlen, közvetett, különleges vagy következményes károkért, beleértve korlátozás nélkül a nyereségkiesést, az üzleti tevékenység zavarát, az adatkezelő rendszerben beálló program- vagy adatvesztést még akkor sem, ha a DAF Trucks N.V. vállalatot kifejezetten értesítették az ilyen károk lehetőségéről.

DAF Trucks N.V. nem biztosít semmilyen jótállást és szavatosságot az ezen a webhelyen keresztül elérhető egyéb webhelyekkel kapcsolatban. Ezt csak kényelmi funkcióként biztosítja, és nem jelenti azt, hogy a DAF Trucks N.V. helyesli az ilyen webhelyek tartalmát vagy használatát, illetve felelősséget vállal azokért. Ezen kívül a felhasználó feladata az, hogy biztosítsa az olyan elemek elleni védelmet, mint a vírusok, férgek, trójai falovak és egyéb ártalmas programok, valamint hogy meggyőződjön arról, hogy a kiválasztott webhely mentes ezektől.

DAF Trucks N.V. mindent indokolt erőfeszítést megtett azért, hogy a webhely tartalma a létrehozás és az utolsó módosítás időpontjában pontos és helytálló legyen. A DAF Trucks N.V. azonban nem garantálja az anyagok pontosságát vagy teljességét, illetve azért nem vállal felelősséget; a felhasználónak nem szabad kizárólag az anyagokra támaszkodnia, hanem ehelyett egyeztetnie kell a DAF Trucks N.V. anyagokat kibocsájtó vagy engedélyező részlegével, illetve a helyi márkakereskedővel.

DAF Trucks N.V. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor saját belátása szerint, előzetes értesítés és kötelezettség nélkül megváltoztassa a webhely tartalmát.

A webhelyen közzétett információk hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat tartalmazhatnak olyan DAF termékekre, szolgáltatásokra stb., amelyek nem elérhetőek vagy nincsenek bejelentve a felhasználó országában. Az ilyen jellegű információk pontosságát nem lehet garantálni, különösen azért, mert az ezek az adatok változhatnak, konkrét követelményeknek és elérhetőségnek kell megfelelniük, továbbá az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a DAF Trucks N.V. be kívánja jelenteni ezeket a termékeket, szolgáltatásokat stb. a felhasználó országában. Az elérhető és rendelhető termékek, szolgáltatások stb. pontos részleteivel kapcsolatban érdeklődjön a márkakereskedőnél.

Vélemények, kérdések vagy javaslatok

Vegye figyelembe, hogy az információkat, önkéntes javaslatokat, ötleteket vagy egyéb beküldéseket nem fogják bizalmasnak vagy szabadalmak által védettnek tekinteni. Az információk vagy anyagok beküldésével korlátlan, visszavonhatatlan engedélyt biztosít a DAF Trucks N.V. vállalatnak az információk vagy anyagok használatára, lemásolására, megjelenítésére, megvalósítására, módosítására, továbbítására és terjesztésére, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a DAF Trucks N.V. bármilyen célra szabadon felhasználhatja a beküldött ötleteket, koncepciókat, ismereteket vagy technikákat.

A webhelyen elérhető konkrét szoftverek

Minden, a webhelyről letölthető szoftver (továbbiakban a „Szoftver”) a DAF Trucks N.V., (vagy bármelyik leányvállalatának) és/vagy beszállítójának szerzői jogi védelem alatt álló műve.

A Szoftver használatát a Szoftverhez tartozó, illetve annak részét képező végfelhasználói licencszerződés (továbbiakban a „Licencszerződés”) szabályozza. Amennyiben azt a Licencszerződés másképpen nem jelöli, a Szoftvert kizárólag a végfelhasználók általi használatra lehet letölteni. A Szoftver a Licencszerződésnek nem megfelelő módon való átalakítása vagy terjesztése polgári és büntetőjogi következményekkel járhat.

Az előzőek korlátozása nélkül kifejezetten tilos a szoftver más kiszolgálóra vagy egyéb helyre, feldolgozás vagy terjesztés céljából való másolása vagy továbbítása.

A Szoftverre kizárólag a licencszerződés feltételei alapján vonatkozik garancia, a DAF Trucks N.V. a licencszerződésben vállalt garancián kívül elhárít minden garanciát és szavatosságot a szoftverrel kapcsolatban, beleértve a járulékos garanciát, az eladhatóságra, rendeltetésszerűségre, jogcímre vagy a szellemi tulajdonjogok meg nem sértésére vonatkozó garanciát is.


Jogi megjegyzés a letöltésekkel kapcsolatban