Sürücüler

Şayet işvereniniz DAF Connect veya başka bir veri kaydedici için PACCAR ile sözleşme akdetmiş ise, aracınız, aracınızdan veri toplanması vb. amacıyla uzaktan izlenecektir. Bu veriler her ne kadar sürücü değil araç ile ilgili olsa da dolaylı olarak araç sürücüsünün kimliğini belirlememize imkan vermesi durumunda kişisel veri haline gelmektedir. Ancak, amacımız sürücünün kimliğini belirlemek değildir.

 

Kişisel veri türleri Amaç Hukuki dayanak
Araç Kimlik No, araç plakası, GPS koordinatları, tarih ve zaman, Sürücü Kimlik Bilgileri. Aracın performansını analiz etmek ve ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve performansını optimal hale getirmek, Uzaktan tespit, onarım ve bakım planlaması yapmak, ITS aracılığıyla talep edildiğinde yolda acil durum destek hizmeti sunmak Sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek Meşru çıkar
İsim, e-posta adresi, telefon numarası, adres Sürücü yarışmalarına katılımınızı kolaylaştırmak için. Rıza