DAF vă respectă confidenţialitatea. Utilizăm module cookie pentru o varietate de scopuri, cum ar fi funcţionalitatea site-ului web, îmbunătăţirea experienţei dvs. cu privire la site-ul nostru web, construirea integrării cu reţelele de socializare şi sprijinirea activităţilor de marketing ţintă din cadrul şi din afara site-ului nostru web. Prin continuarea vizitei pe site-ul nostru web, sunteţi de acord cu utilizarea modulelor cookie de către noi. Totuşi, dacă doriţi să vă personalizaţi preferinţele pentru modulele cookie, faceţi clic pe "Modificare setări" de mai jos. Vă puteţi retrage acordul în orice moment. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi Notificare privind modulele cookie.

 

Privacy statement

Version May 2022

 • 1. Introducere

  Considerăm că protecția datelor dvs. cu caracter personal este extrem de important, la fel și transparența modalității în care utilizăm datele dvs. Am întocmit din acest motiv această declarație, pentru a vă informa legat de modalitatea în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

  În această declarație, vă vorbim despre:
  - Ce tip de date cu caracter personal colectăm de la dvs.;
  - În ce scopuri vom folosi aceste date;
  - Care este temeiul legal în baza căruia avem dreptul de a utiliza aceste date;
  - Căror părți le vom transmite aceste date;
  - Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal; și
  - Ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal.

  Această declarație de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate de entități și subsidiare ale PACCAR Holding B.V., inclusiv entități DAF, Leyland și entități PACCAR Financial. Atunci când colectăm datele dvs. personale într-un alt context decât pe acest website, vă vom oferi dacă este nevoie informații mai specifice, ca o completare la informațiile din această declarație.

  Această declarație a fost actualizată ultima dată la 20 iulie 2018 și va fi revizuită și actualizată cu regularitate.

  Am depus toate eforturile pentru a elabora această declarație într-o formă cât mai concretă și completă. Nu ezitați să luați legătura cu responsabilul cu protecția datelor (DPO) din cadrul companiei noastre dacă mai aveți întrebări sau temeri după ce ați citit această declarație: dataprotectionofficer@daftrucks.com

 • 2. Facem eforturi pentru respectare confidențialității datelor dvs

  Facem eforturi pentru a trata cu deosebită grijă datele dvs. cu caracter personal. Folosim datele cu respectarea normelor de siguranță corespunzătoare și ștergem datele în momentul în care nu mai avem nevoie de ele. Colectăm exclusiv acele date cu caracter personal de care avem nevoie pentru scopurile care v-au fost comunicate. În încheiere, ne asigurăm pe cât posibil că datele dvs. sunt corecte și actualizate.

 • 3. Cine este responsabilul cu datele dvs. cu caracter personal?

  Entitățile și subsidiarele PACCAR Holding B.V. sunt operatorii de date în cadrul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. La paragraful 7 găsiți datele de contact pentru cazul în care doriți să faceți uz de drepturile dvs. legate de datele cu caracter personal pe care le-am colectat. Prin “PACCAR”, “noi”, “nouă”, “noastre” și “noștri” ne referim în această declarație la entitățile și subsidiarele PACCAR Holding B.V., precum entitățile DAF, Leyland și entitățile PACCAR Financial.

 • 4. What personal data do we process, on what basis and why?

  Via the links below you can access an overview of the types of personal data we process from you. We have also included the purpose we use this personal data for, and the lawful basis for the processing of your personal data. If we process your personal data in a substantially different way than mentioned below, we will inform you about this separately.

   

  > Customers

  > Business Partners (such as dealers / suppliers)

  > Drivers

  > Website visitors 

   

  Data from public sources:
  Please be aware that we also collect data from (public) sources such Credit Agencies, Chambers of Commerce etc.

  How long do we keep your personal data?
  We keep your personal data for as long as this is necessary for the purposes we collected it for, within the legal limits and our own internal policies for retention.

 • 5. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

  Transmitem datele dvs. entităților afiliate PACCAR, care cad sub incidența acelorași standarde pentru protecția datelor cu caracter personal. Pe lângă entitățile noastre, comunicăm datele dvs. cu caracter personal și anumitor terți, enumerați pe scurt în paragraful următor.

  Categoriile de părți cărora le comunicăm datele cu caracter personal
  Comunicăm datele cu caracter personal următoarelor tipuri de organizații:

  Relații de afaceri precum:
  - Dealeri autorizați
  - Furnizori
  - Furnizori de servicii IT
  - Furnizori de servicii
  - Societăți de asigurări
  - Consultanți financiari, fiscali sau juridici
  și
  - Bănci centrale
  - Auditori

  Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când le comunicăm terților care nu cad sub incidența normelor europene de protecție a datelor? Dacă comunicăm datele cu caracter personal unei organizații care nu cade sub incidența normelor europene de protecție a datelor și nu deține o decizie privind caracterul adecvat din partea Comisiei Europene, vă protejăm datele cu caracter personal cu ajutorul clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene, prin care se garantează faptul că părțile cărora le comunicăm datele dvs. cu caracter personal respectă aceleași standarde de protecție ale acestora ca și noi.

 • 6. Cum vă protejăm datele cu caracter personal?

  Ne dedicăm protejării confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal. Am luat o serie de măsuri de securitate pentru a vă putea proteja mai eficient datele dvs. cu caracter personal. Astfel, am introdus controlul accesului, folosim măsuri adecvate de securizare a sistemului și rețelei, precum firewall-uri și patch-uri și protejăm aparatele portabile cu parole adecvate.

 • 7. Care sunt drepturile dvs.?

  Când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, aveți o serie de drepturi, pe care le puteți exercita în orice moment doriți. Mai jos găsiți o listă a acestor drepturi și a ce înseamnă fiecare dintre ele pentru dvs. Vă puteți exercita drepturile luând legătura cu dataprotectionofficer@daftrucks.com.

  Dreptul de acces, rectificare și de primire a unei copii a datelor dvs. cu caracter personal
  Considerăm că este important ca datele dvs. cu caracter personal pe care le să fie corecte, actualizate, complete, relevante și să nu inducă în eroare. Pentru a ne asigura că putem să ne ținem această promisiune, aveți în orice moment doriți drept de acces, rectificare sau actualizare a datelor dvs. cu caracter personal. La cerere, vă punem la dispoziție o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le păstrăm.

  Dreptul la portabilitatea datelor
  Aveți dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în cazul în care am prelucrat datele dvs. cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri juridice:

  a) V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un scop specific pe care vi l-am comunicat în prealabil; sau
  b) Am prelucrat datele dvs. cu caracter personal pentru a facilita un contract cu dvs.; sau
  c) Am prelucrat datele dvs. cu caracter personal prin mijloace automatizate (de exemplu crearea de profiluri).

  Dreptul de a șterge datele dvs. cu caracter personal
  Aveți dreptul de a ne cere să ștergem datele dvs. în cazul în care:

  a) Datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de noi; sau
  b) Retrageți consimțământul pe care ni l-ați dat anterior pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu mai există niciun temei juridic pentru prelucrarea respectivelor date cu caracter personal; sau
  c) Vă opuneți prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în interesul justificat al PACCAR; sau
  d) Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în conformitate cu regulamentul; sau
  e) Datele dvs. cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta cerințele legale relevante.

  Dacă solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem, luați legătura cu noi; vom lua toate măsurile rezonabile pentru a da curs cererii dvs. în conformitate cu cerințele legale. Dacă datele cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare niciunui scop și nu avem obligația de a le păstra, vom lua toate măsurile pentru a șterge, distruge aceste date sau pentru a le face neidentificabile.

  Dreptul la restricționarea prelucrării
  Aveți dreptul de a depune o cerere pentru restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă:

  a) Considerați că datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem sunt incorecte; sau
  b) Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în conformitate cu regulamentul, ar în loc de ștergerea acestora preferați restricționarea prelucrării; sau
  c) Nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile în care vi le-am colectat, dar aveți nevoie de date pentru a putea iniția, desfășura sau proba o acțiune în justiție; sau
  d) V-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și sunteți în așteptarea unui răspuns la întrebarea dacă interesele dvs. în cadrul obiecției prevalează asupra temeiurilor juridice ale prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

  Dacă solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem, luați legătura cu noi; vom lua toate măsurile rezonabile pentru a da curs cererii dvs. în conformitate cu cerințele legale.

  Dreptul de a vă opune sau retragerea consimțământului
  Aveți în orice moment dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se face pe baza intereselor legitime ale PACCAR (vezi paragraful 4 cu lista acestora). Aveți în orice moment dreptul să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se face pe baza consimțământului dvs. (vezi paragraful 4 cu lista acestora).

  Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
  Aveți dreptul de a depune o plângere direct la autoritatea pentru protecția datelor cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

 • 8. Cookies
  Pe acest website folosim identificatori cookie. Mai multe informații despre aceasta găsiți accesând website.