Informace týkající se listů s technickými údaji

V této části se nacházejí listy s technickými údaji vztahujícími se k aktuální nabídce modelů společnosti DAF. Stačí klepnout na popis a otevře se soubor PDF. Listy se specifikacemi se aktualizují v době změny modelu roku (výrobní týdny 13 a 41, zvěřejnění v týdnu 51 a 25) a pokud dojde ke změnám, které mají vliv na listy se specifikacemi. K rozpoznání aktualizovaných listů se specifikacemi slouží označování novým specifikačním týdnem.

Typ vozidla, řada DAF a konfigurace náprav:

Aby bylo možné rychle nalézt požadovaný list s technickými údaji, lze provést výběr v rámci těchto kategorií:

Datum specifikace:

Produktová řada DAF je pravidelně aktualizovaná tak, aby splňovala požadavky zákazníků a sledovala vylepšení vývoje a výroby. Chcete-li získat správný list s technickými údaji pro daný týden specifikace, toto datum zadejte do pole Datum specifikace (Spec date) a stiskněte tlačítko Aktualizovat.

Rozměry v listech s technickými údaji:

K označení rozměrů vozidla jsou v listech s technickými údaji použity symboly. Vysvětlení těchto symbolů je uvedeno zde.

AC

Střed (první) přední nápravy za kabinou

AE

Zadní převis
– podvozky 4x2: vzdálenost od středu zadní nápravy ke konci podvozku
– podvozky 6x2 a 8x2: vzdálenost od středu nejzadnější nápravy ke konci podvozku
– podvozky 6x4 a 8x4: vzdálenost od středu jednotky tandemové nápravy ke konci povozku

BL

Doporučená vnější délka nástavby

CB

Vzdálenost od zadní stěny kabiny k přední stěně nástavby

CE

Vzdálenost od zadní stěny kabiny ke konci podvozku

CH

Vzdálenost od horní části rámu podvozku po horní část kabiny (zavřené střešní okno)

HA

Výška podvozku ve středu hnané nápravy nebo, u podvozků 6x4 a 8x4, ve středu jednotky tandemové nápravy

HV

Výška podvozku ve středu (první) přední nápravy

KA

Vzdálenost od středu hnané zadní nápravy nebo jednotky tandemové nápravy do středu svislého čepu točnice tahače

RB

Šířka rámu podvozku

SB

Rozchod zadní nápravy

TB

Celková šířka včetně pneumatik (zadní náprava)

TK

Průměr otáčení (mezi obrubníky)

TL

Celková délka od předního nárazníku ke konci podvozku

TW

Průměr otáčení (mezi zdmi)

VA

Vzdálenost od přední části nárazníku do středu (první) přední nápravy

WB

Rozvor
– podvozky 4x2, 6x2 a 8x2: vzdálenost od středu přední nápravy do středu hnané nápravy
– podvozky 6x4 a 8x4: vzdálenost od středu (první) přední nápravy do středu jednotky tandemové nápravy

WD

Vzdálenost mezi středy dvou předních náprav

WN

Vzdálenost mezi středy zadní hnané nápravy a (řízené) vlečené nápravy

WT

Vzdálenost mezi středy náprav jednotky tandemové nápravy

WV

Vzdálenost mezi středy zadní hnané nápravy (náprav) a (řízené) vodicí nápravy

 
Zpět k specifikačním listům