ARKUSZE SPECYFIKACJI

Nowa generacja pojazdów DAF XF, XG i XG+

Arkusze specyfikacji dla nowej generacji pojazdów DAF umożliwiają szybki przegląd naszych najnowszych produktów w programie pojazdów DAF. Arkusze dotyczą konkretnych krajów i można je znaleźć za pomocą funkcji filtrowania poniżej. 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących określonych produktów sprzedawanych w danym kraju, należy skontaktować się z lokalnym dealerem DAF.

Przejdź do objaśnień dotyczących arkuszy specyfikacji
Chassisdrawings New Generation DAF