Kierowca

W przypadku gdy Twój pracodawca zawrze umowę z PACCAR na DAF Connect lub inny rejestrator danych, Twój pojazd będzie zdalnie monitorowany np. w celu zbierania danych z Twojego pojazdu. Mimo że dane te dotyczą pojazdu raczej niż kierowcy, to stają się one danymi osobowymi w przypadku, gdybyś mogli pośrednio zidentyfikować kierowcę. Jednakże nie jest to naszym zamiarem.

 

Rodzaj danych osobowych Cel Podstawa prawna
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny pojazdu, współrzędne GPS, data i godzina, identyfikator kierowcy. Analiza funkcjonowania pojazdu oraz optymalizacja jakości i funkcjonowania naszych produktów i usług. Wykonywanie zdalnej diagnostyki i napraw oraz planowanie konserwacji. Zapewnienie pomocy w razie awarii na drodze w przypadku wezwania poprzez ITS. Wypełnianie zobowiązań umownych. Uzasadniony interes
Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu Ułatwienie Twojego udziału w konkursie jazdy. Zgoda