Uwagi prawne dotyczące pobierania

Prawa autorskie i pokrewne do obrazów, materiałów wideo oraz innych materiałów dostępnych do pobrania w tej witrynie internetowej należą do firmy © DAF Trucks N.V. Eindhoven (lub jej spółek zależnych bądź licencjobiorców). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Modele pojazdów, rysunki, zdjęcia, obrazy, teksty, sekwencje wideo z dźwiękiem lub bez oraz inne dokumenty przedstawione na tej stronie internetowej są przedmiotem ochrony prawnej własności przemysłowej i intelektualnej i jako takie są własnością firmy DAF Trucks N.V. Pozycje omawiane w tym rozdziale mogą być kopiowane do użytku prywatnego.

Obrazy, materiały wideo oraz inne materiały dostępne do pobrania zawierające m.in. tekst, obraz i dźwięk nie mogą być — z wyjątkiem celów czysto prywatnych, celów medialnych i handlowych w interesie firmy DAF Trucks N.V. — pobierane, reprodukowane, przekazywane, rozpowszechniane lub przechowywane bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy DAF Trucks N.V. Modyfikacje zawartości są ściśle zabronione.

W sprawie uzyskania zezwolenia na wykorzystanie obrazów lub materiałów wideo do innych celów komercyjnych należy zwrócić się do firmy DAF Trucks N.V. Wchodząc na niniejszą stronę, użytkownik akceptuje opisane powyżej warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.