Cum se folosesc fişierele 3D CAD?

Cabină: punct de origine

Pentru recunoaşterea punctului de coordonate 0,0,0 al cabinei, pe acesta va fi poziţionată o componentă sferică mică.

Consultaţi figura 1.

Pentru poziţionarea corectă a peretelui cabinei, punctul 0,0,0 trebuie să corespundă cu punctul 0,0,0 de pe şasiul camionului care va accepta peretele cabinei.


Şasiu: punct de origine

Orice şasiu de camion (local) proiectat să susţină o construcţie de caroserie şi destinat utilizării cu un perete de cabină trebuie să aibă punctul său de coordonate 0,0,0 la intersecţia dintre axa şasiului şi axa punţii faţă la nivelul (marginea exterioară) flanşei inferioare a profilului longitudinal principal al şasiului.

Consultaţi figura 2.

Consultaţi orice schiţă a configuraţiei şasiului 2D-DXF pentru referinţă vizuală privind punctul de origine al şasiului sau fişierul de poziţionare a şasiului.
Notă:
Conducta de admisie a aerului este poziţionată în acelaşi fel ca şi peretele cabinei.

Figura 1.

Figura 2.