Arkusze specyfikacji

Arkusze specyfikacji produktu każdego typu pojazdu firmy DAF dla poszczególnych krajów dostępne są w formacie PDF i można je znaleźć, korzystając z funkcji wyszukiwania.

Arkusze specyfikacji produktu zapewniają szybki przegląd produktów w ofercie pojazdów firmy DAF. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących określonych produktów sprzedawanych w danym kraju, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy DAF.  

Informacje dotyczące arkuszy specyfikacji

specsheets

Aby upewnić się, że zostanie uzyskany arkusz specyfikacji właściwy dla określonego tygodnia dostawy, należy wpisać datę w polu daty specyfikacji.