Rysunki podwozia i szczegółowe

Nowe modele LF-CF-XF

Rysunki konfiguracji podwozi można odszukać, korzystając z poniższej funkcji filtrowania. Są dostępne w formacie PDF lub jako spakowane pliki DXF. Rysunki podwozi w formacie PDF pozwalają na pomiar odległości i dodawanie notatek w standardowej aplikacji Adobe Reader Viewer.

Rysunki szczegółowe, do których odniesienia znajdują się w tabeli na rysunkach podwozia, można znaleźć za pomocą przycisku Wyszukaj z numerem rysunku.

UWAGA: pliki DXF zostaną pobrane w formie spakowanej.


Zresetuj filtry opcjiWyszukaj z numerem rysunku

Chassis drawings