Rysunki szczegółowe, CF

Ulepszenia szczegółowych rysunków i zaleceń dotyczących użytkowania modeli Euro 6

Szczegółowe rysunki modeli Euro 6 zostały opatrzone dodatkowymi informacjami o podzespołach znajdujących się w podwoziu. Szczegółowe rysunki są podzielone według konfiguracji osi. Aby dopasować szczegółowy rysunek do określonego podwozia, należy sprawdzić informacje podane na ogólnym rysunku podwozia.

Dostępna jest instrukcja, która objaśnia układ podzespołów i kody opcji wykorzystywane do gromadzenia informacji zawartych w widoku szczegółowego rysunku. Korzystając z informacji podanych na ogólnym i szczegółowym rysunku oraz z danych dotyczących zamówienia, które dostarcza dealer DAF, można utworzyć dwuwymiarowy schemat podwozia w formacie DXF dla danego zamówienia lub oferty.

Aby pobrać instrukcję, kliknij tutaj.

FA 4×2

PX-7

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
NSEA805-00-SHT01-SP Kąt przechyłu kabiny Pobierz
NSEA738-00-SHT01-SP
Wysokość podwozia Pobierz
NSEA796-00-SHT01-SP Szczegół A/B/C Poprzecznice Pobierz Pobierz
NSEA797-00-SHT01-SP Szczegół D/F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
NSEA798-00-SHT01-SP Szczegół H/K Skrzynka akumulatorów i kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
NSEA799-00-SHT01-SP Szczegół G Układ wydechowy Pobierz Pobierz
NSEA801-00-SHT01-SP Szczegół L/P Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
NSEA802-00-SHT01-SP Szczegół V Tylne zawieszenie Pobierz Pobierz
NSEA803-00-SHT01-SP Szczegół R Przednie i tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
NSEA804-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz

Dane ogólne dotyczące silnika MX-11 i MX-13

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903714-00-SHT01-SP
Wysokość podwozia Pobierz
1941129-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941129-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941129-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941132-00-SHT01-SP Szczegół E Amortyzator wspornika Pobierz Pobierz
1941133-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941134-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941134-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941135-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941135-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941136-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941136-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941137-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941137-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941138-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941138-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941139-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941139-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941140-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1941141-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941141-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941141-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941144-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Pobierz Pobierz
1941146-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941146-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941146-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942233-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

Pojazdy z silnikiem MX-11 i MX-13 — wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903715-00-SHT01-SP
Wysokość podwozia Pobierz
1941256-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941256-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941256-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941259-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941260-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941260-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941261-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941261-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941262-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941263-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941264-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1941265-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941265-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941266-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941266-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941267-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941267-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941268-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941268-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Pobierz Pobierz
1941579-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz

FAR 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903716-00-SHT01-SP   Wysokość podwozia Pobierz
1941479-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941479-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941479-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941133-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT04-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT05-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT04-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT04-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT05-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT04-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941487-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941487-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941489-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941493-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941493-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941495-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz
1942241-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903717-00-SHT01-SP   Wysokość podwozia Pobierz
1941590-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941590-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941590-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941259-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941594-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941594-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941595-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941595-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941596-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941597-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941598-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1941599-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941599-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941602-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941602-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941603-00-SHT01-SP Szczegół T Tylne błotniki
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941495-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

FAS 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903716-00-SHT01-SP   Wysokość podwozia Pobierz
1941479-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941479-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941479-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941133-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT04-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT05-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT04-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT04-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT05-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT04-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941487-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941487-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941489-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941493-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941493-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941495-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903717-00-SHT01-SP   Wysokość podwozia Pobierz
1941590-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941590-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941590-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941259-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941594-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941594-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941595-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941595-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941596-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941597-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941598-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1941599-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941599-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941602-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941602-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941603-00-SHT01-SP Szczegół T Tylne błotniki
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941495-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

FAG 6×2

LHD

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1903700-00-SHT01-SP   Rysunki podwozi Pobierz
1941616-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941616-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941616-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941618-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941619-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941620-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941623-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941625-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941627-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941627-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941630-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Pobierz Pobierz
1941633-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941633-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941634-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz
1942247-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

RHD

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1903700-00-SHT01-SP   Rysunki podwozi Pobierz
1941616-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941616-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941616-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941618-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941621-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941622-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941624-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941626-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941628-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941628-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941631-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Pobierz Pobierz
1941633-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941633-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941634-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz
1942247-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

Model FAN 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903716-00-SHT01-SP   Rysunki podwozi Pobierz
1941479-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941479-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941479-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941133-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT04-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941483-00-SHT05-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941484-00-SHT04-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT04-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941485-00-SHT05-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941486-00-SHT04-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941487-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941487-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941488-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941489-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941490-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941493-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941493-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941593-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941495-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903717-00-SHT01-SP   Rysunki podwozi Pobierz
1941590-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941590-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941590-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941259-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941594-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941594-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941595-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941595-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941596-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941597-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941598-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1941599-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941599-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941602-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941602-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941603-00-SHT01-SP Szczegół T Tylne błotniki
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941495-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

FAT 6×4

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903702-00-SHT01-SP   Rysunki podwozi Pobierz
1941811-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941811-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941811-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941618-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941815-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941816-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941819-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941820-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941820-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941820-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941821-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941822-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941822-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941822-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941822-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941825-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941825-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941494-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941494-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941494-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942248-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

Konstrukcja

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT03-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT04-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1903702-00-SHT01-SP   Rysunki podwozi Pobierz
1941811-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941811-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941811-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941618-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941815-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941816-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941819-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941820-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941820-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941820-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941821-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941822-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941822-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941822-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941822-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941825-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941825-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941494-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941494-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941494-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942249-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

FAK 8×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942073-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942073-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942073-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942076-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942079-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942080-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942081-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1942082-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1942083-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1942083-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942086-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941476-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942087-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG  Pobierz Pobierz
1942254-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

 

FAQ 8×2

LHD

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941245-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941245-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941245-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942076-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941253-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941254-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941884-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941885-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941886-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941887-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1942258-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1942258-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942261-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1942262-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1942283-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki tylnej osi Pobierz Pobierz
1942263-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942264-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik, tył Pobierz Pobierz
1942257-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

RHD

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941245-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941245-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941245-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942076-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941253-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941254-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941884-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941885-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941921-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941922-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941818-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941818-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941817-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1942262-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1942283-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki tylnej osi Pobierz Pobierz
1942263-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942264-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik, tył Pobierz Pobierz
1942257-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

FAC 8x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942186-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942186-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942186-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942189-00-SHT01-SP Szczegół E resor piórowy Pobierz Pobierz
1942190-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942193-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942193-00-SHT02-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942194-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942194-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941925-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1942196-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1942197-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1942198-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1942198-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941931-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941269-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941269-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942203-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG Pobierz Pobierz

FAX 8x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942186-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942186-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942186-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942189-00-SHT01-SP Szczegół E resor piórowy Pobierz Pobierz
1942190-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942193-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942193-00-SHT02-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942194-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942194-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941925-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1942196-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1942197-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1942198-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1942198-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941931-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941269-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941269-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942203-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG Pobierz Pobierz

FAD 8×4

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941917-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941917-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941917-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942266-00-SHT01-SP Szczegół E resor piórowy Pobierz Pobierz
1941920-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941923-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941923-00-SHT02-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941924-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941924-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941925-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941926-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941926-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941926-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941926-00-SHT04-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941927-00-SHT04-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941928-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941928-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941928-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941928-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941931-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941190-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941190-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi  Pobierz Pobierz
1941190-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942251-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

Konstrukcja

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT03-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT04-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941917-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941917-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941917-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942266-00-SHT01-SP Szczegół E resor piórowy Pobierz Pobierz
1941920-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941923-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941923-00-SHT02-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941924-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941924-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941925-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941926-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941926-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941926-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941926-00-SHT04-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941927-00-SHT04-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941928-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941928-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941928-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941928-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941142-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941143-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941931-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941145-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941190-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941190-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941190-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942252-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

FT 4×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930778-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930778-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1930778-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1930779-00-SHT01-SP Szczegół E Wspornik amortyzatora
Pobierz Pobierz
1930780-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki
Pobierz Pobierz
1930780-00-SHT02-SP Szczegół F Przednie błotniki
Pobierz Pobierz
1930783-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1930783-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930783-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930784-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930784-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930784-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930781-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930781-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930781-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930782-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930782-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930782-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930785-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930785-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930785-00-SHT03-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930786-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1930786-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1930786-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1930787-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1930788-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930788-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930788-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930788-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930788-00-SHT05-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930791-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło
Pobierz Pobierz
1930791-00-SHT02-SP Szczegół N Siodło
Pobierz Pobierz
1930791-00-SHT03-SP Szczegół N Siodło
Pobierz Pobierz
1930792-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, błotnik
Pobierz Pobierz
1930792-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, podwozie
Pobierz Pobierz
1930793-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, błotnik
Pobierz Pobierz
1930793-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, podwozie
Pobierz Pobierz
1930794-00-SHT01-SP Szczegół S Fartuchy boczne
Pobierz Pobierz
1930795-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło
Pobierz Pobierz
1930796-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy, kabina Sleeper/Space Cab
Pobierz Pobierz
1930796-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy, kabina Sleeper/Space Cab
Pobierz Pobierz
1930796-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy, kabina Sleeper/Space Cab
Pobierz Pobierz
1930796-00-SHT04-SP Szczegół U Pomost roboczy, kabina Sleeper/Space Cab
Pobierz Pobierz
1942077-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy, kabina Day Cab
Pobierz Pobierz
1942077-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy, kabina Day Cab
Pobierz Pobierz
1942077-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy, kabina Day Cab
Pobierz Pobierz
1941252-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941252-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941252-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930811-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930811-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1930811-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1930812-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki
Pobierz Pobierz
1930813-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1930813-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930814-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930814-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930815-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930815-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930816-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1930817-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego
Pobierz Pobierz
1930818-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930818-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930821-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło
Pobierz Pobierz
1930822-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11
Pobierz Pobierz
1930823-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13
Pobierz Pobierz
1930824-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło
Pobierz Pobierz
1930825-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1930825-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1930825-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1930805-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz

FTP 6×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941963-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941963-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941963-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941964-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941965-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym Pobierz Pobierz
1941965-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym Pobierz Pobierz
1941965-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym Pobierz Pobierz
1941966-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941966-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941966-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941967-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941967-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941967-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941968-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941968-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941968-00-SHT03-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1941969-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941969-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941969-00-SHT03-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941970-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941971-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941971-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941971-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941971-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941974-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło 
Pobierz Pobierz
1941600-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, błotnik
Pobierz Pobierz
1941600-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, podwozie
Pobierz Pobierz
1941975-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, błotnik
Pobierz Pobierz
1941975-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, podwozie
Pobierz Pobierz
1941976-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło
Pobierz Pobierz
1941977-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1941977-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1941977-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1941977-00-SHT04-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1930851-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941978-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

FTR 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941748-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942003-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942004-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy
Pobierz Pobierz
1942005-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1942006-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1942006-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1942007-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1942007-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1942009-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło 
Pobierz Pobierz
1942010-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, błotnik
Pobierz Pobierz
1941588-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, błotnik
Pobierz Pobierz
1942011-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło
Pobierz Pobierz
1942012-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942013-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

FTS 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941748-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942003-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942004-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy
Pobierz Pobierz
1942005-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1942006-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1942006-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1942007-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1942007-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1942009-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło 
Pobierz Pobierz
1942010-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, błotnik
Pobierz Pobierz
1941588-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, błotnik
Pobierz Pobierz
1942011-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło
Pobierz Pobierz
1942012-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942013-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

FTG 6×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930841-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930841-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1930841-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1930844-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1930845-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym Pobierz Pobierz
1930845-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1930846-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1930846-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa pojazdów z prawostronnym układem kierowniczym
Pobierz Pobierz
1930847-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930847-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930847-00-SHT03-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930847-00-SHT04-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1930848-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1930849-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930849-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930849-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930852-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło 
Pobierz Pobierz
1930852-00-SHT02-SP Szczegół N Siodło 
Pobierz Pobierz
1930853-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, błotnik
Pobierz Pobierz
1930853-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, podwozie
Pobierz Pobierz
1930854-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, błotnik
Pobierz Pobierz
1930854-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, podwozie
Pobierz Pobierz
1930855-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło
Pobierz Pobierz
1930856-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1930856-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1930856-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1930850-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1930850-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1930857-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

FTN 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1942001-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941748-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942003-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942005-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1942199-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1942199-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941814-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941814-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1942009-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło 
Pobierz Pobierz
1942200-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, błotnik
Pobierz Pobierz
1942200-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, podwozie
Pobierz Pobierz
1942202-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, błotnik
Pobierz Pobierz
1942202-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, podwozie
Pobierz Pobierz
1942011-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło
Pobierz Pobierz
1942065-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942013-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

FTT 6×4

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903719-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz
1903719-00-SHT03-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz
1919739-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1919739-00-SHT02-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941745-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941745-00-SHT02-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941745-00-SHT03-SP
Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941748-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941749-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941750-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941750-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941751-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941752-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941752-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941753-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941753-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941754-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941754-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941754-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941755-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941755-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941755-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941755-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930789-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT02-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1930790-00-SHT03-SP Szczegół M Wlot powietrza — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941758-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło 
Pobierz Pobierz
1942289-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, błotnik
Pobierz Pobierz
1942289-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-11, podwozie
Pobierz Pobierz
1941759-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, błotnik
Pobierz Pobierz
1941759-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik, MX-13, podwozie
Pobierz Pobierz
1941760-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło
Pobierz Pobierz
1941761-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1941761-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy
Pobierz Pobierz
1942259-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942259-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942259-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942259-00-SHT04-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz