Rysunki szczegółowe, XF

Ulepszenia szczegółowych rysunków i zaleceń dotyczących użytkowania modeli Euro 6

Szczegółowe rysunki modeli Euro 6 zostały opatrzone dodatkowymi informacjami o podzespołach znajdujących się w podwoziu. Szczegółowe rysunki są podzielone według konfiguracji osi. Aby dopasować szczegółowy rysunek do określonego podwozia, należy sprawdzić informacje podane na ogólnym rysunku podwozia.

Dostępna jest instrukcja, która objaśnia układ podzespołów i kody opcji wykorzystywane do gromadzenia informacji zawartych w widoku szczegółowego rysunku. Korzystając z informacji podanych na ogólnym i szczegółowym rysunku oraz z danych dotyczących zamówienia, które dostarcza dealer DAF, można utworzyć dwuwymiarowy schemat podwozia w formacie DXF dla danego zamówienia lub oferty.

Aby pobrać instrukcję, kliknij tutaj.

XF FA 4×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1930859-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930859-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930859-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941182-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1930862-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1930864-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930865-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1930866-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1930867-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1930867-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1930867-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
19320869-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
19430870-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941146-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941146-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941146-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1942231-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941180-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941180-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941180-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930861-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941183-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941183-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1942291-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1942291-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941184-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941185-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941186-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941187-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941187-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941189-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941189-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1930870-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941579-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz

XF FAR 6×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930861-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941468-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941468-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941469-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941469-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941470-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941470-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941471-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941471-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941472-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941475-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1930870-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941477-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG Pobierz Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941182-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941580-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941580-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1942292-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942292-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941581-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941582-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941583-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego 
Pobierz Pobierz
1941584-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941584-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza
Pobierz Pobierz
1941586-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik 
Pobierz Pobierz
1941586-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941587-00-SHT01-SP Szczegół T Tylne błotniki 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1941477-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG 
Pobierz Pobierz
1942240-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

XF FAS 6×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930861-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941468-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941468-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941469-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941469-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941470-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941470-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941471-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941471-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941472-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941475-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1930870-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941477-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG Pobierz Pobierz
1942235-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941182-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941580-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941580-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1942292-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942292-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941581-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941582-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941583-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego 
Pobierz Pobierz
1941584-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941584-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza
Pobierz Pobierz
1941586-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941586-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941587-00-SHT01-SP Szczegół T Tylne błotniki 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1941477-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG 
Pobierz Pobierz
1942240-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

XF FAN 6×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941466-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930861-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941468-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941468-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1941469-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941469-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941470-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941470-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa
Pobierz Pobierz
1941471-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941471-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza
Pobierz Pobierz
1941472-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941473-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941475-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1930870-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941477-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG Pobierz Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941577-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941580-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941182-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941580-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11
Pobierz Pobierz
1942292-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1942292-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13
Pobierz Pobierz
1941581-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941582-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941583-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego 
Pobierz Pobierz
1941584-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1941584-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza
Pobierz Pobierz
1941586-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik
Pobierz Pobierz
1941586-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1941587-00-SHT01-SP Szczegół T Tylne błotniki 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1942191-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi 
Pobierz Pobierz
1941477-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG 
Pobierz Pobierz
1942240-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

XF FAK 8×2

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1942057-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942057-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942057-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942059-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942060-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942061-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942062-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1942063-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1942064-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1942064-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1942066-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1930870-00-SHT01-SP Szczegół R Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1942067-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG Pobierz Pobierz
1942253-00-SHT01-SP Otwory mocowania zabudowy Pobierz

 

XF FAD 8×4

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941833-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941833-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1941833-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C
Poprzecznice
Pobierz Pobierz
1942265-00-SHT01-SP Szczegół E resor piórowy Pobierz Pobierz
1941835-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941836-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941837-00-SHT01-SP Szczegół H
Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941838-00-SHT01-SP Szczegół J
Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941839-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1941840-00-SHT01-SP Szczegół L
Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941840-00-SHT02-SP Szczegół L
Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941840-00-SHT03-SP Szczegół L
Zbiornik paliwa
Pobierz Pobierz
1941840-00-SHT04-SP Szczegół L
Zbiornik paliwa Pobierz Pobierz
1930868-00-SHT01-SP Szczegół M
Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941842-00-SHT01-SP Szczegół P
Zbiornik na mocznik Pobierz Pobierz
1930870-00-SHT01-SP Szczegół R
Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe Pobierz Pobierz
1941188-00-SHT01-SP Szczegół V
Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz
1941188-00-SHT02-SP Szczegół V
Zawieszenie tylnej osi Pobierz Pobierz

 

XF FT 4×2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1930762-00-SHT01-SP Szczegóły ramy podwozia Pobierz Pobierz
1930763-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930763-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930763-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930764-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1930765-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1930765-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1930765-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1930766-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1930766-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1930765-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930765-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930765-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930766-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930766-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930767-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930767-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930767-00-SHT03-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930768-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1930768-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1930769-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1930770-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930770-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930770-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930770-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930770-00-SHT05-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1930772-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1930772-00-SHT02-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1930773-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, błotnik Pobierz Pobierz
1930773-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, podwozie Pobierz Pobierz
1930774-00-SHT01-SP Szczegół S Fartuchy boczne Pobierz Pobierz
1930775-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło Pobierz Pobierz
1930776-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930776-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930776-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930776-00-SHT04-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930776-00-SHT05-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941252-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941252-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941252-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz

Wersja niskopodłogowa

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1930798-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930798-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930798-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930799-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942192-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1942192-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1930800-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930800-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1930801-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930801-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930802-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1930803-00-SHT01-SP Szczegół K Kosz koła zapasowego Pobierz Pobierz
1930804-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930804-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1930806-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1930807-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, błotnik Pobierz Pobierz
1930808-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło Pobierz Pobierz
1930809-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930809-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930809-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930805-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz

XF FTP 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941938-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941938-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941938-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941939-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941940-00-SHT01-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941940-00-SHT02-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941940-00-SHT03-SP Szczegół G Pozioma rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1942288-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941941-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941942-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941943-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941943-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941943-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941943-00-SHT04-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941945-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1941946-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, błotnik Pobierz Pobierz
1941946-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, podwozie Pobierz Pobierz
1941947-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło Pobierz Pobierz
1941948-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941948-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941948-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941948-00-SHT04-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930851-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941949-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

XF FTR 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941939-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941986-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941601-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941604-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941988-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941988-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941989-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941989-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941990-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941990-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941990-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941992-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1941993-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, błotnik Pobierz Pobierz
1941993-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, podwozie Pobierz Pobierz
1941994-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło Pobierz Pobierz
1941995-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941995-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941996-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG 
Pobierz Pobierz

XF FTS 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941939-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941986-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941601-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-11 Pobierz Pobierz
1941604-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowa rura wydechowa — pojazdy z silnikiem MX-13 Pobierz Pobierz
1941988-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941988-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941989-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941989-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941990-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941990-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941990-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941992-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1941993-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, błotnik Pobierz Pobierz
1941993-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, podwozie Pobierz Pobierz
1941994-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło Pobierz Pobierz
1941995-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941995-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941996-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG 
Pobierz Pobierz

XF FTG 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1930827-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930827-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930827-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1930829-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1930830-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1930830-00-SHT02-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942288-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1930831-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930831-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930831-00-SHT03-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1930832-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1930833-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930833-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930833-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1930835-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1930835-00-SHT02-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1930836-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, błotnik Pobierz Pobierz
1930836-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, podwozie Pobierz Pobierz
1930837-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło Pobierz Pobierz
1930838-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930838-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930838-00-SHT03-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1930850-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1930850-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1930839-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz

XF FTN 6x2

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941984-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941939-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941986-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941988-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941988-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941826-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941826-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941632-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941632-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941992-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1941993-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, błotnik Pobierz Pobierz
1941993-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, podwozie Pobierz Pobierz
1941994-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło Pobierz Pobierz
1941995-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941995-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941991-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1941996-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG 
Pobierz Pobierz

XF FTT 6x4

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1941644-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941644-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941644-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1941939-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1941647-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941648-00-SHT01-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1941649-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941649-00-SHT02-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941649-00-SHT03-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1941650-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941650-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941650-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1941651-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941651-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1941651-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1941653-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło Pobierz Pobierz
1941654-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, błotnik Pobierz Pobierz
1941654-00-SHT02-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, podwozie Pobierz Pobierz
1941654-00-SHT03-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik, podwozie Pobierz Pobierz
1941655-00-SHT01-SP Szczegół T Błotniki osi tylnej + siodło Pobierz Pobierz
1941656-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1941656-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1942259-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942259-00-SHT02-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942259-00-SHT03-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942259-00-SHT04-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz

XF FTM 8x4

Informacje ogólne

Rysunek Szczegół Opis PDF DXF
1903718-00-SHT01-SP Dane kabiny i promień przechyłu kabiny Pobierz
1903718-00-SHT02-SP Spojler dachowy z osłonami bocznymi Pobierz
1919738-00-SHT01-SP Szczegółowe informacje na temat kabiny — pojazdy z serii XF Pobierz Pobierz
1942097-00-SHT01-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942097-00-SHT02-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942097-00-SHT03-SP Szczegół A, B, i C Poprzecznice Pobierz Pobierz
1942099-00-SHT01-SP Szczegół F Przednie błotniki Pobierz Pobierz
1942100-00-SHT01-SP Szczegół G Poziomy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942100-00-SHT02-SP Szczegół G Pionowy układ wydechowy Pobierz Pobierz
1942101-00-SHT01-SP Szczegół H Skrzynka akumulatorowa Pobierz Pobierz
1942102-00-SHT01-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1942102-00-SHT02-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1942102-00-SHT03-SP Szczegół J Zbiornik powietrza Pobierz Pobierz
1942103-00-SHT01-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1942103-00-SHT02-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1942103-00-SHT03-SP Szczegół L Zbiorniki paliwa Pobierz Pobierz
1930771-00-SHT01-SP Szczegół M Wlot powietrza Pobierz Pobierz
1942105-00-SHT01-SP Szczegół N Siodło  Pobierz Pobierz
1942106-00-SHT01-SP Szczegół P Zbiorniki na mocznik Pobierz Pobierz
1942108-00-SHT01-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1942108-00-SHT02-SP Szczegół U Pomost roboczy Pobierz Pobierz
1942260-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942260-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942260-00-SHT01-SP Szczegół V Zawieszenie tylnej osi
Pobierz Pobierz
1942107-00-SHT01-SP Szczegół W Podnośnik osi TAG
Pobierz Pobierz