Informacje o plikach JT

Assembly-JT-files Pliki JT zostały opracowane przez firmę PLM.SIEMENS i pierwotnie były wykorzystywane do tworzenia wizualizacji w systemie Unigraphics CAD i powiązanych programach.
Dane w plikach JT zajmują niewiele miejsca, ponieważ są to niemal jedynie dane o fasetach, lecz zawierają także powiązania z oryginalnymi informacjami CAD, takimi jak geometria, metadane i informacje dotyczące produktu i produkcji (PMI).Przechowują wiele informacji o podziałach i generowanych szczegółach na różnych poziomach. 

Informacje ogólne

Wszystko, co należy wiedzieć o plikach JT (kabiny) na tej stronie

Wszystkie płyty kabiny są fasetami (pojedynczymi) widocznymi (kolorowymi) z obu stron.Z tego powodu wszystkie „normalne” fasety przedstawiające zarówno „przednią”, jak i „tylną” stronę fasety z funkcją koloru i odbicia światła nie podlegają specjalnym warunkom i dlatego są skierowane losowo w dowolną stronę.Z tego powodu w przeglądarce plików JT nigdy nie należy aktywować opcji „double sided lightening” i „remove back faces”, ponieważ spowoduje to ukrycie tylnych faset.

Wymagana wtyczka JT!

Z powodu wciąż rosnącej liczby różnych systemów CAD i rodzajów oprogramowania do tworzenia animacji/wizualizacji funkcja importowania i eksportowania plików JT jest dostępna w wersji standardowej lub jako „wtyczka” (często oferowana przez innych dostawców). Umożliwia ona użytkownikom tworzenie własnych konstrukcji w plikach typu JT.

Gdzie można znaleźć przeglądarkę plików JT

Bezpłatna przeglądarka plików JT (JT2GO) jest dostępna na stronie firmy PLM SIEMENS.Ponadto informacje na temat dostępności innych pakietów bardziej zaawansowanego oprogramowania JT, które umożliwia użytkownikom przesuwanie podzespołów w dowolnym kierunku, zmianę kolorów i dodawanie oświetlenia/refleksów w danych JT, można uzyskać pod adresem kontaktowym umieszczonym na stronie.

Tworzenie obrazów

Podstawy przeglądarki JT2GO:

1: w tym oknie przeglądarki możliwe jest ustawienie tylko jednego punktu 0,0,0.

2: wszelkie podzespoły dodane do przeglądarki JT2GO będą automatycznie umieszczane w punkcie 0,0,0 okna przeglądarki i nie mogą zostać przeniesione.

W związku z tym konieczne jest tworzenie (*) poszczególnych (nowych) podzespołów w punkcie 0,0,0 w odpowiednim położeniu względem punktu 0,0,0 ramy podwozia, na której podzespół zostanie zamontowany.Podzespół przygotowany w ten sposób zostanie umieszczony w odpowiednim miejscu podczas montażu.

(*) przed przystąpieniem do eksportowania nowych podzespołów w formacie JT należy sprawdzić, czy kierunek ustawienia współrzędnych XYZ jest taki sam we wszystkich plikach podwozi i kabin DAF.

Ważne:

Nowe zabudowy składające się z podzespołów nie mogą rozpoczynać się od wymiaru, który jest mniejszy niż suma wartość AC + CB (patrząc w kierunku X). W przeciwnym razie będą kolidowały z tylną ścianą kabiny i układem wlotu powietrza (wszystkie wartości AC i minimalne wartości CB zostały wypisane w rozdziale 2.10 wskazówek dla wytwórców zabudów).

Uwaga:
Uwaga: aby dodać podzespół do zespołu w pliku JT, należy użyć polecenia „INSERT” (patrz plik pomocy funkcji przeglądarki).

Patrz rysunek przedstawiający połączenie podwozia i kabiny.(Patrz także funkcje przeglądarki w przykładowym pliku.)

Funkcje przeglądarki

Zespoły i drzewo nawigacyjne

Zespoły są budowane za pomocą polecenia „INSERT”(w oknie nawigacji dostępna jest funkcja włączania i wyłączania widoku każdego podzespołu)

Funkcja przekrojów i obcinania widoku/pomiary 3D

Po wstępnym zaznaczeniu jednego podzespołu można stworzyć jego przekrój.Jeśli nie zaznaczono żadnego podzespołu, zostanie stworzony przekrój wszystkich podzespołów. Nowe przekroje anulują poprzednie.Wykonaj zrzut ekranu, aby zapamiętać przekroje i wykorzystać je w razie potrzeby.Użycie standardowej funkcji obcinania powoduje utworzenie przekroju wszystkich podzespołów całego zespołu jednocześnie. Pomiary w 3D są wykonywane na podstawie znaczników lub wierzchołków podzespołów.

Przenikające się podzespoły

Gdy podzespoły nachodzą na siebie, nie jest wyświetlane żadne ostrzeżenie, dlatego należy zawsze sprawdzić wzrokowo, czy podzespoły nie przenikają się.

Należy pamiętać, że tworzenie rysunków o lepszych efektach wizualnych, takich jak większa liczba kolorów, różne źródła oświetlenia, cienie, refleksy, rzeczywiste tło i polecenie zapisywania, wymaga instalacji ulepszonego pakietu oprogramowania JT (wersja licencjonowana).  

(Więcej informacji można znaleźć na stronie firmy PLM SIEMENS .)