Jak korzystać z plików CAD 3D?

Kabina: punkt początkowy

Dla ułatwienia rozpoznania punktu 0,0,0 ściany kabiny umieszczono na nim niewielki kulisty element.

Patrz rysunek 1.

W celu właściwego umiejscowienia ściany kabiny punkt 0,0,0 musi się pokrywać z punktem 0,0,0 podwozia samochodu ciężarowego, na którym zostanie posadowiona ściana kabiny.


Podwozie: punkt początkowy

Każde (przygotowywane lokalnie) podwozie samochodu ciężarowego, projektowane pod zabudowę oraz z myślą o wizualizacji ściany kabiny, musi mieć swój punkt 0,0,0 w miejscu przecięcia środkowej linii podwozia z linią środkową przedniej osi na poziomie (krawędzi zewnętrznej) kołnierza dolnego głównego profilu wzdłużnego podwozia.

Patrz rysunek 2.

Należy zaznaczyć jeden ze schematów podwozia 2D-DXF w celu odniesienia do punktu początkowego podwozia lub pliku położenia podwozia.
Uwaga:
Uwaga: rurę wlotu powietrza pozycjonuje się w taki sam sposób jak ścianę kabiny.

Rysunek 1.

Rysunek 2.