O souborech JT

Assembly-JT-files-Euro-6 Soubory JT byly vyvinuty společností PLM.SIEMENS a původně byly určeny pro vizualizaci systému Unigraphics CAD a souvisejících produktů.
Soubory s daty JT jsou velmi malé, přičemž zahrnují o něco více informací než fasetová data. Mohou v nich také být odkazy na původní informace aplikace CAD, jako je geometrie, metadata a informace a produktu a výrobě (PMI). Podporují mnohonásobnou teselaci a generování úrovně detailu. 

Obecné informace

Nezbytné informace týkající se souborů JT (kabin) na této webové stránce

Všechny panely kabiny jsou fasetované (jednotlivé) plochy, které jsou viditelné (zbarvené) z obou stran. Z tohoto důvodu všechny fasetové „normály“, které identifikují „přední” a „zadní“ stranu fasetu a podporují odraz světla a barev, nepodléhají speciálním podmínkám a proto směřují nahodile všemi směry. Důsledkem toho je, že nastavení prohlížeče JT „oboustranné osvětlení“ a „odstranit zadní strany“ nesmí být nikdy „aktivovány“, jelikož by došlo k renderování neviditelných fasetových zadních stran nebo „bez černé“.

Požadován plug-in JT!

Z důvodu neustále rostoucího počtu různých systémů CAD a animačních/vizualizačních softwarů je funkce importu a exportu formátu JT dodávána jako standard nebo je k dispozici ve formě funkce „plug-in“ (často vyvíjena dodavateli třetí strany) a slouží k tvorbě souborů typu JT s vlastními konstrukcemi.

Jak získat prohlížeč JT

Bezplatná verze prohlížeče JT (JT2GO) je k dispozici na webové stránce společnosti PLM SIEMENS. Prostřednictvím kontaktních adres na této stránce lze nalézt několik pokročilejších softwarových balíků JT, které umožňují uživatelům přenášet součásti různými směry, měnit barvu a přidávat osvětlení nebo odrazy v rámci dat JT.

Skládání obrázků

Základní informace o prohlížeči JT2GO:

1: tento prohlížeč disponuje pouze jedním bodem 0,0,0 v rámci okna prohlížeče.

2: jakákoli součást přidaná do prohlížeče JT2GO bude automaticky umístěna v bodě 0,0,0 okna prohlížeče a nelze ji přesunout na jiné místo.

Z tohoto důvodu je nutné, aby každá jednotlivá (nová) součást byla vytvořena (*) s bodem 0,0,0 ve správné poloze vzhledem k bodu 0,0,0 rámu podvozku, ke kterému se připojí. Takto připravená součást bude po vložení umístěna na správném místě sestavy.

(*) před exportováním nové součásti do formátu JT zkontrolujte orientaci os XYZ ve VŠECH souborech pro podvozky a kabiny DAF.

DŮLEŽITÉ:

Nové nástavby nelze začít s rozměrem, který je menší než součet hodnot AC + CB (zobrazeno ve směru osy X), aby nedošlo k zakrytí zadní stěny kabiny a systému sání vzduchu (všechny hodnoty AC a minimální hodnoty CB jsou uvedeny v kapitole 2.10 Pokyny pro výrobce nástaveb).

Poznámka:
Přidání součásti do sestavy JT provedete prostřednictvím příkazu „VLOŽIT“ (Viz soubor nápovědy Funkce prohlížeče).

Viz vyobrazení kombinací podvozku a kabiny. (Viz také funkce prohlížeče v ukázkovém souboru).

Funkce prohlížeče

Sestavy a navigační strom

Sestavy se vytvářejí pomocí příkazu „VLOŽIT“. (ovládání vizuálního „vypnutí a zapnutí“ součásti je k dispozici v okně navigátora) Funkce

Sekce a zobrazení klipu / 3D měření

Measurements-JT

Po předvolení jednotlivé součásti, lze vytvořit jednotlivé sekce. Pokud není proveden žádný výběr, všechny součásti budou rozděleny na sekce. Nové „sekce“ ovlivní (potlačí) předchozí. V případě potřeby „uložte“ sekce se snímkem obrazovky pro budoucí referenci. Funkce „Zobrazení klipu“, která je standardní součástí tohoto softwaru, vždy rozdělí na sekce všechny součásti v rámci celé sestavy současně. Měření v 3D je založeno na bodech výběru na hranách nebo vrcholech součásti.

Přesah součásti

crash2-JTcrash2-JT

Když dojde k přesahu součásti, negeneruje se žádná výstraha, vždy je požadována vizuální kontrola.

Upozorňujeme, že při tvorbě vizuálně náročných obrázků, které zahrnují rozšířený rozsah barev, různé zdroje osvětlení , stíny, odrazy, „reálné“ prostředí v pozadí a příkaz „uložit“, je vyžadována vyšší verze softwarového balíku JT (licencovaná verze).

(Více informací naleznete na webové stránce společnosti PLM SIEMENS.)

Soubory ke stažení

Sdílet tuto stránku

Zveme vás ke sdílení naší stránky.