O souborech JT

Assembly-JT-files Soubory JT byly vyvinuty společností PLM.SIEMENS a původně byly určeny pro vizualizaci systému Unigraphics CAD a souvisejících produktů.
Soubory s daty JT jsou velmi malé, přičemž zahrnují o něco více informací než fasetová data. Mohou v nich také být odkazy na původní informace aplikace CAD, jako je geometrie, metadata a informace a produktu a výrobě (PMI). Podporují mnohonásobnou teselaci a generování úrovně detailu. 

Obecné informace

Nezbytné informace týkající se souborů JT (kabin) na této webové stránce

Všechny panely kabiny jsou fasetované (jednotlivé) plochy, které jsou viditelné (zbarvené) z obou stran. Z tohoto důvodu všechny fasetové „normály“, které identifikují „přední” a „zadní“ stranu fasetu a podporují odraz světla a barev, nepodléhají speciálním podmínkám a proto směřují nahodile všemi směry. Důsledkem toho je, že nastavení prohlížeče JT „oboustranné osvětlení“ a „odstranit zadní strany“ nesmí být nikdy „aktivovány“, jelikož by došlo k renderování neviditelných fasetových zadních stran nebo „bez černé“.

Požadován plug-in JT!

Z důvodu neustále rostoucího počtu různých systémů CAD a animačních/vizualizačních softwarů je funkce importu a exportu formátu JT dodávána jako standard nebo je k dispozici ve formě funkce „plug-in“ (často vyvíjena dodavateli třetí strany) a slouží k tvorbě souborů typu JT s vlastními konstrukcemi.

Jak získat prohlížeč JT

Bezplatná verze prohlížeče JT (JT2GO) je k dispozici na webové stránce společnosti PLM SIEMENS. Prostřednictvím kontaktních adres na této stránce lze nalézt několik pokročilejších softwarových balíků JT, které umožňují uživatelům přenášet součásti různými směry, měnit barvu a přidávat osvětlení nebo odrazy v rámci dat JT.

Skládání obrázků

Základní informace o prohlížeči JT2GO:

1: tento prohlížeč disponuje pouze jedním bodem 0,0,0 v rámci okna prohlížeče.

2: jakákoli součást přidaná do prohlížeče JT2GO bude automaticky umístěna v bodě 0,0,0 okna prohlížeče a nelze ji přesunout na jiné místo.

Z tohoto důvodu je nutné, aby každá jednotlivá (nová) součást byla vytvořena (*) s bodem 0,0,0 ve správné poloze vzhledem k bodu 0,0,0 rámu podvozku, ke kterému se připojí. Takto připravená součást bude po vložení umístěna na správném místě sestavy.

(*) před exportováním nové součásti do formátu JT zkontrolujte orientaci os XYZ ve VŠECH souborech pro podvozky a kabiny DAF.

DŮLEŽITÉ:

Nové nástavby nelze začít s rozměrem, který je menší než součet hodnot AC + CB (zobrazeno ve směru osy X), aby nedošlo k zakrytí zadní stěny kabiny a systému sání vzduchu (všechny hodnoty AC a minimální hodnoty CB jsou uvedeny v kapitole 2.10 Pokyny pro výrobce nástaveb).

Poznámka:
Přidání součásti do sestavy JT provedete prostřednictvím příkazu „VLOŽIT“ (Viz soubor nápovědy Funkce prohlížeče).

Viz vyobrazení kombinací podvozku a kabiny. (Viz také funkce prohlížeče v ukázkovém souboru).

Funkce prohlížeče

Sestavy a navigační strom

Sestavy se vytvářejí pomocí příkazu „VLOŽIT“. (ovládání vizuálního „vypnutí a zapnutí“ součásti je k dispozici v okně navigátora) Funkce

Sekce a zobrazení klipu / 3D měření

Measurements-JT

Po předvolení jednotlivé součásti, lze vytvořit jednotlivé sekce. Pokud není proveden žádný výběr, všechny součásti budou rozděleny na sekce. Nové „sekce“ ovlivní (potlačí) předchozí. V případě potřeby „uložte“ sekce se snímkem obrazovky pro budoucí referenci. Funkce „Zobrazení klipu“, která je standardní součástí tohoto softwaru, vždy rozdělí na sekce všechny součásti v rámci celé sestavy současně. Měření v 3D je založeno na bodech výběru na hranách nebo vrcholech součásti.

Přesah součásti

crash2-JTcrash2-JT

Když dojde k přesahu součásti, negeneruje se žádná výstraha, vždy je požadována vizuální kontrola.

Upozorňujeme, že při tvorbě vizuálně náročných obrázků, které zahrnují rozšířený rozsah barev, různé zdroje osvětlení , stíny, odrazy, „reálné“ prostředí v pozadí a příkaz „uložit“, je vyžadována vyšší verze softwarového balíku JT (licencovaná verze).

(Více informací naleznete na webové stránce společnosti PLM SIEMENS.)

Sdílet tuto stránku

Zveme vás ke sdílení naší stránky.