Jak používat soubory 3D CAD?

Kabina: počáteční bod

Bod 0,0,0 stěny kabiny je označen malým kulovým symbolem.

Viz obrázek 1.

Stěnu kabiny umístíte správně tak, že se bod 0,0,0 musí překrývat s bodem 0,0,0 podvozku nákladního vozidla.


Podvozek: počáteční bod

Jakýkoli (lokální) podvozek nákladního vozidla určený pro nástavbu a zobrazení stěny kabiny musí mít počáteční bod kabiny 0,0,0 v bodě, kde se protíná osa podvozku a osa přední nápravy na úrovni (vnější hrany) spodní příruby hlavního podélného profilu podvozku.

Viz obrázek 2.

Polohu počátečního bodu nebo testovací soubor podvozku zkontrolujte v kterémkoli výkresu sestavy podvozku 2D-DXF.

Poznámka:
Potrubí přívodu vzduchu je umístěno stejně jako stěna kabiny.

Obrázek 1.

Obrázek 2.

Sdílet tuto stránku

Zveme vás ke sdílení naší stránky.

Tato webová stránka používá cookies

Soubory cookie používá společnost DAF, aby vylepšila funkčnost této webové stránky a nabízela co nejlepší služby. Společnost DAF kromě souborů cookie používá také nástroj Google Analytics, který umožňuje anonymně analyzovat, jak naši webovou stránku používáte. Soubory cookie používané společností DAF jsou naprosto bezpečné. Rozhodnete-li se však nastavení souborů coookie změnit, můžete tak kdykoliv učinit.