Jak používat soubory 3D CAD?

Kabina: počáteční bod

Bod 0,0,0 stěny kabiny je označen malým kulovým symbolem.

Viz obrázek 1.

Stěnu kabiny umístíte správně tak, že se bod 0,0,0 musí překrývat s bodem 0,0,0 podvozku nákladního vozidla.


Podvozek: počáteční bod

Jakýkoli (lokální) podvozek nákladního vozidla určený pro nástavbu a zobrazení stěny kabiny musí mít počáteční bod kabiny 0,0,0 v bodě, kde se protíná osa podvozku a osa přední nápravy na úrovni (vnější hrany) spodní příruby hlavního podélného profilu podvozku.

Viz obrázek 2.

Polohu počátečního bodu nebo testovací soubor podvozku zkontrolujte v kterémkoli výkresu sestavy podvozku 2D-DXF.

Poznámka:
Potrubí přívodu vzduchu je umístěno stejně jako stěna kabiny.

Obrázek 1.

Obrázek 2.

Sdílet tuto stránku

Zveme vás ke sdílení naší stránky.